CSR Activities
กิจกรรมพาน้องเข้าวัด 21.05.2016
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้พาเด็กโรงเรียนบ้านถ้ำพริก เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถ ณ วัดวังเทโพ ต. วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

กิจกรรม ตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดหินแท่นลำภาชี จ.กาญจนบุรี 05.05.2016
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด เข้าร่วมทอดผ้าป่าเทศน์มหาชาติ ในงานตัดหวายลูกนิมิต และอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์,สามเณร ณ อุโบสถสำเภาแก้วฯ วัดหินแท่นลำภาชี จ.กาญจนบุรี

กิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ 2559 28.04.2016
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นความสิริมงคล และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม สัปดาห์รักษ์สุขภาพ 2016 05.04.2016
เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัด “กิจกรรม สัปดาห์รักษ์สุขภาพ”ขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัทสนใจการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนให้ดีขึ้น

กิจกรรมโครงการปันน้ำใจให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริก จังหวัดพิษณุโลก 27.01.2016
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด นำโดย คุณซ่าร่าห์ หลิน รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร และ คณะ ได้ไปจัดกิจกรรมปันน้ำใจ เพื่อน้องๆ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำพ