CSR Activities
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15.08.2016
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด จำกัด ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา

"พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559" 05.07.2016
วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปีขึ้น โดยคุณพชรพล ไพบูลย์สุนทร ผู้บริหารสูงสุด และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานบริษัทฯ

"กิจกรรม ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2559" 05.07.2016
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน

“กิจกรรมร่วมปันน้ำใจสู่น้องๆโรงเรียนวัดสารวนาราม” 24.06.2016
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ โรงเรียนวัดสารวนาราม บ้านทุ่งสามัคคี ตำบลวัดสารวนาราม อำเภอนาดี จังหวัดปรา

“สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา The 1 RG Art Thesis & Special Projects Exhibition 2015” 06.06.2016
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 - วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาลัยช่างทองหลวง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาลัยช่างทองหลวง