CSR Activities
กิจกรรมบริจาคของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 01.11.2016
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูเฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคม

กิจกรรมบริจาคศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 15.11.2016
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้เดินทางไปร่วมบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนพร้อมเงินสด ให้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2559 26.08.2016
เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้กำหนดให้มีกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน ความร่วมมือ ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15.08.2016
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด จำกัด ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา

"พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559" 05.07.2016
วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปีขึ้น โดยคุณพชรพล ไพบูลย์สุนทร ผู้บริหารสูงสุด และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานบริษัทฯ