CSR Activities
“สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ 2” 01.07.2017
เมื่อวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา สถาบันสบทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาลัยช่างทองหลวง

กิจกรรม ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2560 29.05.2017
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมสัปดาห์รักษ์สุขภาพ ประจำปี 2560 09.03.2017
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม และวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูเฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รักษ์สุขภาพ และ“พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด 2560”

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 (โรงเรียนวัดวรภูมิ) 24.01.2017
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 (โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง) 24.01.2017
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่ม ประชาอุทิศ)