CSR Activities
กิจกรรมสัปดาห์รักษ์สุขภาพ ประจำปี 2560 09.03.2017
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม และวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูเฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รักษ์สุขภาพ และ“พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด 2560”

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 (โรงเรียนวัดวรภูมิ) 24.01.2017
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 (โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง) 24.01.2017
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่ม ประชาอุทิศ)

กิจกรรมถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22.12.2016
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูเฟคเจอร์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จสวรรคต

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีหล่อพระประธานพระอุโบสถ ณ วัดวังเทโพ 09.11.2016
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีหล่อพระประธานพระอุโบสถ ณ วัดวังเทโพ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร