CSR Activities
กราบไหว้บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลมดุลยเดช 12 สิงหาคม 2560 18.08.2017
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 นาฬิกา ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบการศึกษาบุตร ประจำปี 2017 14.07.2017
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปีขึ้น โดยคุณพชรพล ไพบูลย์สมุทร ผู้บริหารสูงสุด และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานบริษั

กิจกรรม"สานน้ำใจ ให้รักสู่น้องๆโรงเรียนวัดวรภูมิ" 01.07.2017
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจคเจอร์ จำกัด ได้มีกิจกรรมสานน้ำใจ ให้รักสู่น้องๆ โรงเรียนวัดวรภูมิ มีการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนวัดวรภูมิ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

“สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ 2” 01.07.2017
เมื่อวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา สถาบันสบทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาลัยช่างทองหลวง

กิจกรรม ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2560 29.05.2017
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี