CSR Activities
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีสร้างพระพุทธเจ้าทรงเทวดา ณ วัดซับใหม่,วัดศิริผล ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 17.10.2017
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างพระพุทธเจ้าทรงเทวดา ณ วัดซับใหม่,วัดศิริผล ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

กิจกรรมมอบของให้น้องๆ คนพิการ ณ บ้านสิทธิดา ตำบลสวนกล้วย อำเภอบางโป่ง จังหวัดราชบุรี 10.10.2017
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้มีกิจกรรมไปมอบของให้แก่น้องๆ คนพิการ ณ บ้านสิทธิดา จังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ณ บ้านสิทธิดา ตำบลสวนกล้วย อำเภอบางโป่ง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2560 13.09.2017
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ และความสามัคคีในหมู่คณะของพนักงาน

กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2560 01.09.2017
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน โดยเน้นหลัก Happly Workplace เพื่อให้พนักงานได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม ลูกทุ่งรักไทย FM 90 11 สิงหาคม 2560 18.08.2017
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้นบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้ประสานงานกับคลื่นวิทยุ FM 90 ลูกทุ่งรักไทย มาจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ โดยทาง FM 90 ลูกทุ่งรักไทยมีกิจกรรมมาสร้างความสนุกสนานให้แก่พนักงานของบริษัทฯ