CSR Activities
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 (โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง) 01.02.2018
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่ม ประชาอุทิศ)

New Year Party RocK 2018 01.02.2018
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2018 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ทางคณะผู้บริหาร บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานมาตลอดทั้งปี ภายใต้คอนเซป “REGAL ROCK PARTY 2018”

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีสร้างพระพุทธเจ้าทรงเทวดา ณ วัดซับใหม่,วัดศิริผล ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 17.10.2017
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างพระพุทธเจ้าทรงเทวดา ณ วัดซับใหม่,วัดศิริผล ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

กิจกรรมมอบของให้น้องๆ คนพิการ ณ บ้านสิทธิดา ตำบลสวนกล้วย อำเภอบางโป่ง จังหวัดราชบุรี 10.10.2017
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้มีกิจกรรมไปมอบของให้แก่น้องๆ คนพิการ ณ บ้านสิทธิดา จังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ณ บ้านสิทธิดา ตำบลสวนกล้วย อำเภอบางโป่ง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2560 13.09.2017
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ และความสามัคคีในหมู่คณะของพนักงาน