CSR Activities
พิธีรับมอบโล่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558 09.10.2015
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้เข้ารับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน 05.10.2015
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ความปลอดภัยในโรงเรียน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆใน ศูนย์เด็กเล็ก สิวารัตน์ 3 ใส่ใจในความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนหรือที่บ้าน

กิจกรรม วันแม่ปีนี้...เราจะทำอะไรเพื่อแม่ 07.09.2015
ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้เชิญชวนพนักงานทุกท่าน ร่วมกิจกรรม วันแม่ปีนี้...เราจะทำอะไรเพื่อแม่ เพียงแค่เขียน ความปรารถนาสูงสุดที่อยากจะทำเพื่อแม่ พร้อมรูปถ่ายที่ตัวเองถ่ายคู่กับแม่ เพื่อช

กิจกรรม CHANGE FOR OUR FUTURE 07.09.2015
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดอบรม ให้กับผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่าย ในหลักสูตร บริหารการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยังยืน “Change for our future” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม จอลลี่ สวีท แอนด์สปา สาขา เพชรเกษม ห้อง

กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2558 07.09.2015
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และความสามัคคีในหมู่คณะของพนักงาน โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558