CSR Activities
กิจกรรมปันน้ำใจ เพื่อน้องๆศูนย์เด็กเล็ก2 (หมู่บ้านสิวารัตน์3) 10.07.2015
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจ เพื่อน้องๆ ศูนย์เด็กเล็ก2 เทศบาลนครอ้อมน้อย ที่หมู่บ้านสิวารัตน์3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงาน

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหินแท่นลำภาชี 10.07.2015
เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ทางบริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหินแท่นลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมวันสงกรานต์ 10.07.2015
เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีขึ้น เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมสัปดาห์รักษ์สุขภาพ ประจำปี2558 10.07.2015
เมื่อวันที่ 25 และ 26 มีนาคม ที่ผ่านมานั้น คณะผู้บริหารบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้กำหนดให้กิจกรรมสัปดาห์รักษ์สุขภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของพนักงานในบริษัท

กิจกรรมวันเด็กประจำปี2558 10.07.2015
กิจกรรมวันเด็กประจำปี2558 เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา โดยทางคณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฏร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ)