CSR Activities Detail
กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2019 24.01.2019
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ทางคณะผู้บริหาร บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานมาตลอดทั้งปี ภายใต้คอนเซปงาน “REGAL COLOURFUL PARTY 2019”

ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการขอบคุณพนักงานที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานมาตลอดทั้งปี โดยมีการ มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พนักงานทุกท่าน และมอบรางวัลพิเศษให้พนักงานและยังมีการมอบทองรางวัลอายุงานให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจ ส่วนในช่วงเย็นมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับพนักงาน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน จนลืมเหนื่อยกันเลยทีเดียว สมกับที่รอคอยมาตลอดทั้งปี

act_gallery_1587.jpg

act_gallery_1588.jpg

act_gallery_1589.jpg

act_gallery_1590.jpg

act_gallery_1591.jpg

act_gallery_1592.jpg

act_gallery_1593.jpg

act_gallery_1594.jpg

act_gallery_1595.jpg

act_gallery_1596.jpg

act_gallery_1597.jpg

act_gallery_1598.jpg

act_gallery_1599.jpg

act_gallery_1600.jpg

act_gallery_1601.jpg

act_gallery_1602.jpg

act_gallery_1603.jpg

act_gallery_1604.jpg

act_gallery_1605.jpg

act_gallery_1606.jpg

act_gallery_1607.jpg

act_gallery_1608.jpg

act_gallery_1609.jpg

act_gallery_1610.jpg

act_gallery_1611.jpg

act_gallery_1612.jpg

act_gallery_1613.jpg

act_gallery_1614.jpg

act_gallery_1615.jpg

act_gallery_1616.jpg

act_gallery_1617.jpg

act_gallery_1618.jpg

act_gallery_1619.jpg

act_gallery_1620.jpg

act_gallery_1621.jpg

act_gallery_1622.jpg

act_gallery_1623.jpg

act_gallery_1624.jpg

act_gallery_1625.jpg

act_gallery_1626.jpg

act_gallery_1627.jpg