CSR Activities Detail
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561ณ วัดวังเทโพ ตําบล วังจิก อําเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 13.11.2018
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนู แฟคเจอร์ จำกัด

โดยมี คุณวงษ์วริทธิ์ ชินพรสมบัติ และเจ้าหน้าที่-พนักงาน บางส่วนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นตัวแทนของทางบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถและพระนารายณ์ทรงครุฑประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ ณ วัดวังเทโพ ตําบล วังจิก อําเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ถวายเงินทำบุญทอดกฐินจากบริษัทฯและที่พนักงานได้ร่วมทำบุญมา เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานของบริษัทในการร่วมกันทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้

act_gallery_1517.jpg

act_gallery_1518.jpg

act_gallery_1519.jpg

act_gallery_1520.jpg

act_gallery_1521.jpg

act_gallery_1522.jpg

act_gallery_1523.jpg

act_gallery_1524.jpg

act_gallery_1525.jpg

act_gallery_1526.jpg

act_gallery_1527.jpg

act_gallery_1528.jpg

act_gallery_1529.jpg

act_gallery_1587.jpg

act_gallery_1531.jpg

act_gallery_1532.jpg

act_gallery_1533.jpg

act_gallery_1534.jpg

act_gallery_1535.jpg

act_gallery_1536.jpg

act_gallery_1537.jpg

act_gallery_1538.jpg

act_gallery_1539.jpg

act_gallery_1540.jpg

act_gallery_1541.jpg

act_gallery_1542.jpg

act_gallery_1543.jpg

act_gallery_1544.jpg

act_gallery_1545.jpg

act_gallery_1546.jpg

act_gallery_1547.jpg

act_gallery_1548.jpg

act_gallery_1549.jpg

act_gallery_1550.jpg

act_gallery_1551.jpg

act_gallery_1552.jpg

act_gallery_1553.jpg

act_gallery_1554.jpg

act_gallery_1587.jpg

act_gallery_1587.jpg

act_gallery_1557.jpg

act_gallery_1558.jpg

act_gallery_1559.jpg

act_gallery_1560.jpg

act_gallery_1561.jpg

act_gallery_1562.jpg

act_gallery_1563.jpg

act_gallery_1565.jpg

act_gallery_1566.jpg

act_gallery_1567.jpg

act_gallery_1568.jpg

act_gallery_1569.jpg

act_gallery_1570.jpg

act_gallery_1571.jpg

act_gallery_1572.jpg

act_gallery_1577.jpg

act_gallery_1578.jpg

act_gallery_1580.jpg

act_gallery_1581.jpg

act_gallery_1582.jpg

act_gallery_1584.jpg

act_gallery_1585.jpg

act_gallery_1586.jpg