CSR Activities Detail
กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2561 03.08.2018
เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม2561 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน โดยเน้นหลัก Happy Relax เพื่อให้พนักงานได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพ เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนให้พนักงานใส่ใจกับคุณภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานได้มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสนับสนุนและให้ความรู้กับพนักงานในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย,ผลิตภัณฑ์นมดูเม็กซ์ ทั้งนี้ภายในงานได้มีเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลเล็กและใหญ่มากมายพร้อมทั้งได้รับความรู้ที่แต่ละซุ้มกิจกรรมได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับพนักงาน

act_gallery_1387.jpg

act_gallery_1388.jpg

act_gallery_1389.jpg

act_gallery_1390.jpg

act_gallery_1391.jpg

act_gallery_1392.jpg

act_gallery_1393.jpg

act_gallery_1394.jpg

act_gallery_1395.jpg

act_gallery_1396.jpg

act_gallery_1397.jpg

act_gallery_1398.jpg

act_gallery_1399.jpg