CSR Activities Detail
“กิจกรรม ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2561” 21.06.2018
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี

เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน โดยช่วงเช้า คณะผู้บริหารได้ร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหม ศาลตายายและพื้นที่ใหม่อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในบริเวณบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนจากนั้น คณะผู้บริหารและพนักงานได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยปีนี้มีพระสงฆ์จำนวน 99 รูป ได้ออกรับบิณฑบาตและได้เข้าร่วมฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกัน และได้ถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 99 รูป เพื่อนำไปถวายต่อให้สถานปฏิบัติธรรมคเณศวรราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ในช่วงบ่ายตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ได้เข้าพรมน้ำมนต์ยังแผนกต่าง ๆ ซึ่งการจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้ ทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานได้อิ่มบุญโดยทั่วกัน

act_gallery_1357.jpg

act_gallery_1358.jpg

act_gallery_1359.jpg

act_gallery_1360.jpg

act_gallery_1361.jpg

act_gallery_1362.jpg

act_gallery_1363.jpg

act_gallery_1364.jpg

act_gallery_1365.jpg

act_gallery_1366.jpg

act_gallery_1367.jpg

act_gallery_1368.jpg

act_gallery_1369.jpg