CSR Activities Detail
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 (โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง) 01.02.2018
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่ม ประชาอุทิศ)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่ม ประชาอุทิศ) ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร บรรยากาศในงานได้มีกิจกรรมเพื่อสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”ให้เด็กๆนักเรียนได้ร่วมสนุกกันมีการแจกอุปกรณ์การเรียน และมีการแจกของรางวัลมากมาย เช่น กระเป๋านักเรียน ชุดเครื่องเขียน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการแบ่งปันน้ำใจเพื่อสังคม

act_gallery_1306.jpg

act_gallery_1307.jpg

act_gallery_1308.jpg

act_gallery_1309.jpg

act_gallery_1310.jpg

act_gallery_1311.jpg

act_gallery_1312.jpg

act_gallery_1313.jpg

act_gallery_1314.jpg

act_gallery_1315.jpg

act_gallery_1316.jpg

act_gallery_1317.jpg

act_gallery_1318.jpg

act_gallery_1319.jpg