CSR Activities Detail
กิจกรรมมอบของให้น้องๆ คนพิการ ณ บ้านสิทธิดา ตำบลสวนกล้วย อำเภอบางโป่ง จังหวัดราชบุรี 10.10.2017
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้มีกิจกรรมไปมอบของให้แก่น้องๆ คนพิการ ณ บ้านสิทธิดา จังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ณ บ้านสิทธิดา ตำบลสวนกล้วย อำเภอบางโป่ง จังหวัดราชบุรี

บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มีการจัดกิจกรรม “มอบของให้น้องๆบ้านสิทธิดา” บริจาคอาหารกลางวันและป้อนอาหารให้กับน้องๆคนพิการ ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการให้และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการแบ่งปันที่มีต่อสังคม

act_gallery_1253.jpg

act_gallery_1254.jpg

act_gallery_1255.jpg

act_gallery_1256.jpg

act_gallery_1257.jpg

act_gallery_1258.jpg

act_gallery_1259.jpg

act_gallery_1260.jpg

act_gallery_1261.jpg

act_gallery_1262.jpg

act_gallery_1263.jpg

act_gallery_1264.jpg

act_gallery_1265.jpg

act_gallery_1266.jpg

act_gallery_1267.jpg