CSR Activities Detail
กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2560 01.09.2017
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน โดยเน้นหลัก Happly Workplace เพื่อให้พนักงานได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพ เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนให้พนักงานใส่ใจกับคุณภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานได้มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสนับสนุนและให้ความรู้กับพนักงานในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย,ผลิตภัณฑ์นมดูเม็กซ์ ทั้งนี้ภายในงานได้มีเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลเล็กและใหญ่มากมายพร้อมทั้งได้รับความรู้ที่แต่ละซุ้มกิจกรรมได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับพนักงาน

act_gallery_1209.jpg

act_gallery_1219.jpg

act_gallery_1222.jpg

act_gallery_1223.jpg

act_gallery_1224.jpg

act_gallery_1225.jpg

act_gallery_1226.jpg

act_gallery_1229.jpg

act_gallery_1230.jpg

act_gallery_1231.jpg

act_gallery_1232.jpg