CSR Activities Detail
กิจกรรม"สานน้ำใจ ให้รักสู่น้องๆโรงเรียนวัดวรภูมิ" 01.07.2017
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจคเจอร์ จำกัด ได้มีกิจกรรมสานน้ำใจ ให้รักสู่น้องๆ โรงเรียนวัดวรภูมิ มีการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนวัดวรภูมิ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูเฟคเจอร์ จำกัด มีการจัดกิจกรรม "สานน้ำใจ ให้รักสู่น้องๆโรงเรียนวัดวรภูมิ มีเกมส์ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกกับตัวแทนพนักงาน และยังมีการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา อีกทั้งมีการปลูกต้นไม้ให้กับโรงเรียนร่วมกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดวรภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการแบ่งปันที่มีต่อสังคม

act_gallery_1157.jpg

act_gallery_1158.jpg

act_gallery_1159.jpg

act_gallery_1160.jpg

act_gallery_1161.jpg

act_gallery_1162.jpg

act_gallery_1163.jpg

act_gallery_1164.jpg

act_gallery_1165.jpg

act_gallery_1166.jpg

act_gallery_1167.jpg

act_gallery_1168.jpg

act_gallery_1169.jpg