CSR Activities Detail
กิจกรรม ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2560 29.05.2017
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี

เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน โดยช่วงเช้า คณะผู้บริหารได้ร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหม ศาลตายายและพื้นที่ใหม่อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ภายในบริเวณบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนจากนั้น คณะผู้บริหารและพนักงานได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยปีนี้มีพระสงฆ์จำนวน 36 รูป ได้ออกรับบิณฑบาตและได้เข้าร่วมฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกัน และได้ถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 36 รูป เพื่อนำไปถวายต่อให้สถานปฏิบัติธรรมคเณศวรราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ในช่วงบ่ายตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ได้เข้าพรมน้ำมนต์ยังแผนกต่าง ๆ ซึ่งการจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้ ทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานได้อิ่มบุญโดยทั่วกัน

act_gallery_1136.jpg

act_gallery_1137.jpg

act_gallery_1138.jpg

act_gallery_1139.jpg

act_gallery_1140.jpg

act_gallery_1141.jpg

act_gallery_1142.jpg

act_gallery_1143.jpg

act_gallery_1144.jpg

act_gallery_1145.jpg