CSR Activities Detail
กิจกรรมสัปดาห์รักษ์สุขภาพ ประจำปี 2560 09.03.2017
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม และวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูเฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รักษ์สุขภาพ และ“พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด 2560”

เพื่อให้พนักงานมาร่วมใส่ใจกับการรักษ์สุขภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น สุขภาพในการทำงานดี ร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยภายในกิจกรรมได้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมสนับสนุนในกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ โรงพยาบาล วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ผลิตภัณฑ์นมดูเม็กซ์ โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ บริษัท ไทยนครพัฒนา และซุ้มกิจกรรมเกมส์ HR (เกมส์บอลหรรษา) ST (วงล้อพาโชค) DCC (เกมส์หัวใจแข็งแรง) TN (เกมส์โยนโบว์ลิ่ง) กิจกรรมจะมีรางวัลแจกให้แก่พนักงานที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้

act_gallery_1120.jpg

act_gallery_1121.jpg

act_gallery_1122.jpg

act_gallery_1123.jpg

act_gallery_1124.jpg

act_gallery_1125.jpg

act_gallery_1126.jpg

act_gallery_1127.jpg

act_gallery_1128.jpg

act_gallery_1129.jpg

act_gallery_1130.jpg

act_gallery_1131.jpg

act_gallery_1132.jpg

act_gallery_1133.jpg

act_gallery_1134.jpg

act_gallery_1135.jpg