CSR Activities Detail
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 (โรงเรียนวัดวรภูมิ) 24.01.2017
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)

                เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) ตำบล สวนหลวง อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม บรรยากาศในงานได้มีกิจกรรมเพื่อสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กที่ว่า เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคงให้เด็กๆนักเรียนได้ร่วมสนุกกันทั้งมีการแตกเครื่องดื่ม และมีการแจกของรางวัลมากมาย เช่น กระเป๋านักเรียน ชุดเครื่องเขียน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการแบ่งปันน้ำใจเพื่อสังคม

act_gallery_1107.jpg

act_gallery_1108.jpg

act_gallery_1109.jpg

act_gallery_1110.jpg

act_gallery_1111.jpg

act_gallery_1112.jpg

act_gallery_1113.jpg

act_gallery_1114.jpg

act_gallery_1115.jpg

act_gallery_1116.jpg

act_gallery_1117.jpg

act_gallery_1118.jpg

act_gallery_1119.jpg