CSR Activities Detail
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 (โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง) 24.01.2017
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่ม ประชาอุทิศ)

                  เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่ม ประชาอุทิศ) ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร บรรยากาศในงานได้มีกิจกรรมเพื่อสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กที่ว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”ให้เด็กๆนักเรียนได้ร่วมสนุกกันทั้งมีการแตกเครื่องดื่ม และมีการแจกของรางวัลมากมาย เช่น กระเป๋านักเรียน ชุดเครื่องเขียน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการแบ่งปันน้ำใจเพื่อสังคม

act_gallery_1096.jpg

act_gallery_1097.jpg

act_gallery_1098.jpg

act_gallery_1099.jpg

act_gallery_1100.jpg

act_gallery_1101.jpg

act_gallery_1102.jpg

act_gallery_1103.jpg

act_gallery_1104.jpg

act_gallery_1105.jpg

act_gallery_1106.jpg