CSR Activities Detail
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีหล่อพระประธานพระอุโบสถ ณ วัดวังเทโพ 09.11.2016
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีหล่อพระประธานพระอุโบสถ ณ วัดวังเทโพ ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร

                เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด โดยมี   คุณ วงศ์วริทธิ์   ชินพรสมบัติ  ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีหล่อพระประธานพระอุโบสภณ ณ วัดวังเทโพ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานของบริษัทในการร่วมกันทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้

act_gallery_1059.jpg

act_gallery_1060.jpg

act_gallery_1061.jpg

act_gallery_1062.jpg

act_gallery_1063.jpg

act_gallery_1064.jpg

act_gallery_1065.jpg

act_gallery_1066.jpg

act_gallery_1067.jpg

act_gallery_1068.jpg

act_gallery_1069.jpg

act_gallery_1070.jpg

act_gallery_1071.jpg

act_gallery_1072.jpg

act_gallery_1073.jpg

act_gallery_1074.jpg

act_gallery_1075.jpg