CSR Activities Detail
กิจกรรมบริจาคศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 15.11.2016
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้เดินทางไปร่วมบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนพร้อมเงินสด ให้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

โดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือสตรีพิการทางสายตาให้พัฒนาความสามารถที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไป  นำทักษะที่ได้รับการฝึกสอนและฝึกฝนทั้งด้านงานอาชีพ และงานฝีมือมาช่วยเหลือตนเองโดยไม่เป็นเป็นภาระแก่ผู้อื่น และสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมที่ตนเองอยู่  ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ตั้งอยู่เลขที่ 42/126 หมู่ 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด จึงได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือน ให้แก่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าการช่วยผู้ซึ่งพิการทางสายตา ด้วยการให้ ในสิ่งที่ไตร่ตรองแล้วว่าดี แบ่งปัน ให้ด้วยความรัก ด้วยความมั่นใจ ให้ความหวังเป็นการเติมพลังให้แก่ผู้พิการทางสายตา เป็นทุนสร้างบุคลากรที่ดีให้มีอนาคตที่มั่นคงและแข็งแกร่ง

act_gallery_1034.jpg

act_gallery_1039.jpg

act_gallery_1040.jpg

act_gallery_1041.jpg

act_gallery_1042.jpg

act_gallery_1043.jpg

act_gallery_1044.jpg

act_gallery_1045.jpg

act_gallery_1046.jpg

act_gallery_1047.jpg

act_gallery_1048.jpg

act_gallery_1049.jpg

act_gallery_1050.jpg