CSR Activities Detail
กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2559 26.08.2016
เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้กำหนดให้มีกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน ความร่วมมือ ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน

               กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพ เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนให้พนักงานใส่ใจกับคุณภาพในกาทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 23-24  สิงหาคม 2559 โดยภายในงานได้มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาชัย2 , โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย, ผลิตภัณฑ์นมดูเม็กซ์, ทั้งนี้ภายในงานได้มีเกมส์ต่างๆพร้อมรางวัลใหญ่มากมายให้พนักงานได้ลุ้นและร่วมสนุกไปกับกิจกรรมของทางบริษัทฯ เช่น เกมส์ปาลูกดอกหรรษา,โยนหวงเศรษฐกิจพอเพียง,เกมส์จิ๊กซอหรรษา PARTI,เกมส์จิ๊กซอความปลอดภัย เป็นต้น มีรางวัลใหญ่มากมายให้พนักงานได้ลุ้นและร่วมสนุกไปกับกิจกรรมของทางบริษัท 

act_gallery_1015.jpg

act_gallery_1016.jpg

act_gallery_1017.jpg

act_gallery_1018.jpg

act_gallery_1019.jpg

act_gallery_1020.jpg

act_gallery_1021.jpg

act_gallery_1022.jpg

act_gallery_1023.jpg

act_gallery_1024.jpg

act_gallery_1025.jpg

act_gallery_1026.jpg

act_gallery_1027.jpg

act_gallery_1028.jpg

act_gallery_1029.jpg

act_gallery_1030.jpg

act_gallery_1031.jpg

act_gallery_1032.jpg

act_gallery_1033.jpg