CSR Activities Detail
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15.08.2016
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด จำกัด ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร
คณะผู้บริหารและผู้จัดการรองผู้จัดการซึ่งเป็นตัวแทนบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรให้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ทางบริษัทฯ ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ เป็นหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่วหล้าตลอดกาลและขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป

act_gallery_1002.jpg

act_gallery_1003.jpg

act_gallery_1004.jpg

act_gallery_1005.jpg

act_gallery_1006.jpg

act_gallery_1007.jpg

act_gallery_1008.jpg

act_gallery_1009.jpg

act_gallery_1010.jpg

act_gallery_1011.jpg

act_gallery_1012.jpg

act_gallery_1013.jpg

act_gallery_1014.jpg