CSR Activities Detail
"กิจกรรม ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2559" 05.07.2016
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน

         เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน โดยช่วงเช้า คณะผู้บริหารได้ร่วมพิธีบวงสรวงพระพรหม  ศาลตายายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  ภายในบริเวณบริษัทฯ  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนจากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยปีนี้มีพระสงฆ์จำนวน 36 รูป ได้ออกรับบิณฑบาตและได้เข้าร่วมฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกัน และได้ถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 36 รูป เพื่อนำไปถวายต่อให้วัดวารินชำราบ จังหวัดลพบุรี และสถานปฏิบัติธรรม คเณศวรราชกุมารี  จังหวัดสระบุรี

         นอกจากนี้ บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้ถวายพระแก้วมรกตซึ่งถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ให้แก่วัดซับใหม่ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ชาวบ้านหรือประชาชนได้สักการบูชาพระแก้วมรกต และในช่วงบ่ายตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ได้เข้าพรมน้ำมนต์ยังแผนกต่างๆ ซึ่งการจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้  ทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานได้อิ่มบุญโดยทั่วกันทุกคน

act_gallery_973.jpg

act_gallery_974.jpg

act_gallery_975.jpg

act_gallery_976.jpg

act_gallery_977.jpg

act_gallery_978.jpg

act_gallery_979.jpg

act_gallery_980.jpg

act_gallery_981.jpg

act_gallery_982.jpg

act_gallery_983.jpg

act_gallery_984.jpg

act_gallery_985.jpg

act_gallery_986.jpg

act_gallery_987.jpg

act_gallery_988.jpg

act_gallery_989.jpg