CSR Activities Detail
“กิจกรรมร่วมปันน้ำใจสู่น้องๆโรงเรียนวัดสารวนาราม” 24.06.2016
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ โรงเรียนวัดสารวนาราม บ้านทุ่งสามัคคี ตำบลวัดสารวนาราม อำเภอนาดี จังหวัดปรา

บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรวมเป็นมูลค่ากว่า 70,000 บาท  ซึ่งบริษัท ฯ เล็งเห็นความสำคัญที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน และต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและสนับสนุนให้เยาวชนเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

act_gallery_960.jpg

act_gallery_961.jpg

act_gallery_962.jpg

act_gallery_963.jpg

act_gallery_964.jpg

act_gallery_965.jpg

act_gallery_966.jpg

act_gallery_967.jpg

act_gallery_968.jpg

act_gallery_969.jpg

act_gallery_970.jpg

act_gallery_971.jpg

act_gallery_972.jpg