CSR Activities Detail
กิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ 2559 28.04.2016
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นความสิริมงคล และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเพณีวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัดได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 โดยทางบริษัทได้จัดให้มีการ สรงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของทางบริษัท ภายในกิจกรรมมีพนักงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิริมงคล ทั้งได้ขอพรพระและได้รดน้ำผู้ใหญ่เพื่อขอพร เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

act_gallery_822.jpg

act_gallery_823.jpg

act_gallery_824.jpg

act_gallery_825.jpg

act_gallery_826.jpg

act_gallery_827.jpg

act_gallery_828.jpg

act_gallery_829.jpg

act_gallery_830.jpg

act_gallery_831.jpg