CSR Activities Detail
กิจกรรม สัปดาห์รักษ์สุขภาพ 2016 05.04.2016
เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัด “กิจกรรม สัปดาห์รักษ์สุขภาพ”ขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัทสนใจการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนให้ดีขึ้น

“กิจกรรม สัปดาห์รักษ์สุขภาพ”ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของพนักงาน ดังนั้นหากสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพของจิตใจก็ดีตามมา ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวพนักงานเองและเป็นกำลังสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนขององค์กร ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โรงพยาบาลมหาชัย2 ที่ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ไขมันใต้ผิวหนัง ทั้งยังได้สอนวิธีการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง กิจกรรมในครั้งนี้มีเกมส์มากมายให้พนักงานได้ร่วมสนุกกัน พร้อมทั้งได้ของรางวัลมากมายติดมือกลับไปด้วย และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแจกน้ำสมุนไพรให้แก่พนักงานได้สดชื่นกันในตอนเที่ยง

act_gallery_812.jpg

act_gallery_813.jpg

act_gallery_814.jpg

act_gallery_815.jpg

act_gallery_816.jpg

act_gallery_817.jpg

act_gallery_818.jpg

act_gallery_819.jpg

act_gallery_820.jpg

act_gallery_821.jpg