CSR Activities Detail
พิธีรับมอบโล่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558 09.10.2015
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้เข้ารับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

เนื่องด้วยวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้เข้ารับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด สมุทรสาคร จาก คุณวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ โดยมี คุณสุภเชษฐ์ เล็กคมแหลม รองผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล บริษัท รีกัล ฯ ได้เข้าร่วมการประกวดสถานประกอบกิจดีเด่น ด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ซึ่งผลรางวัลจะแบ่งออกเป็น ประเภทโล่จังหวัด และประเภทประกาศนียบัตรชมเชย และบริษัทรีกัล ฯ ของเราได้รับรางวัลประเภทโล่สถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัด เป็นปีที่2 ติดต่อกัน และภายในงานยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงาน ถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมใจปรองดอง ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมชมวีดีทัศน์ ชมบูธการแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ การเข้าอบรมสัมมนาฟรี ซึ่งรางวัลนี้ได้สร้างความภูมิใจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่มองเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน

act_gallery_753.jpg

act_gallery_766.jpg

act_gallery_767.jpg

act_gallery_768.jpg

act_gallery_769.jpg

act_gallery_770.jpg

act_gallery_771.jpg

act_gallery_772.jpg

act_gallery_773.jpg

act_gallery_774.jpg