CSR Activities Detail
กิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน 05.10.2015
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “ความปลอดภัยในโรงเรียน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆใน ศูนย์เด็กเล็ก สิวารัตน์ 3 ใส่ใจในความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนหรือที่บ้าน

กิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ซึ่งภัยอันตรายต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นเด็กๆควรที่จะรู้วิธีการป้องกันอันตรายเบื้องต้น ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมเล่น เพื่อให้เกิดความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความสนุกสนาน และทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ยังได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่ เด็กๆ ในศูนย์เด็กเล็ก สิวารัตน์ 3 ด้วย

act_gallery_744.jpg

act_gallery_745.jpg

act_gallery_746.jpg

act_gallery_747.jpg

act_gallery_748.jpg

act_gallery_749.jpg

act_gallery_750.jpg

act_gallery_751.jpg

act_gallery_752.jpg