CSR Activities Detail
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหินแท่นลำภาชี 10.07.2015
เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ทางบริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหินแท่นลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ยกฉัตรองค์พระสมเด็จพุทธรัตนมุณีศรีโสธร เป็นองค์ประธานพระอุโบสถ ณ อุโบสถสำเภาแก้วร้อยล้าน วัดหินแท่นลำภาชี ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒธรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานของบริษัท พิธีการเริ่มโดยการบวงสรวงองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี โดยประธานในพิธีและเวลา 10.09 น. ทำพิธียกฉัตรขึ้นสู่พระอุโบสถสำเภาแก้วร้อยล้าน

act_gallery_620.jpg

act_gallery_621.jpg

act_gallery_622.jpg

act_gallery_623.jpg

act_gallery_624.jpg

act_gallery_625.jpg

act_gallery_626.jpg

act_gallery_627.jpg

act_gallery_628.jpg

act_gallery_629.jpg