CSR Activities Detail
กิจกรรมวันสงกรานต์ 10.07.2015
เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีขึ้น เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ในวาระขึ้นปีใหม่ไทย ทางบริษัท รีกัลป จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา นำโดยคณะผู้บริหารของบริษัทได้สงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพวกเรา ส่วนบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม พนักงานทั้งหญิงและชายเล่นน้ำกันอย่างสุภาพให้เกียรติกันและกัน และได้ลดน้ำผู้ใหญ่เพื่อขอพรให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดี ในปีใหม่ไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานต่างชาติได้ทราบ

act_gallery_610.jpg

act_gallery_611.jpg

act_gallery_612.jpg

act_gallery_613.jpg

act_gallery_614.jpg

act_gallery_615.jpg

act_gallery_616.jpg

act_gallery_617.jpg

act_gallery_618.jpg

act_gallery_619.jpg