CSR Activities Detail
กิจกรรม ทำบุญบริษัท ประจำปี 2557 14.07.2014
ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2557 ขึ้น โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 42 รูป

เนื่องด้วยวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ในช่วงเช้าคณะผู้บริหารบริษัท ฯ นำโดย ท่านประธานบริหาร คุณหลิน ปี้หยวน ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ศาลตายาย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บริษัทฯ และเป็นที่เคารพสักการะบูชาของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน จากนั้นคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 42 รูป เพื่อสร้างเป็นบุญกุศล ต่อจากนั้นพระภิกษุสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ ณ ตึก RJM 1 ของบริษัทฯ และมีการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 42 รูป และคณะผู้บริหารฯ ได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งอาหารและสิ่งของที่ใส่บาตรและถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์นั้น ได้นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อนำไปปรุงอาหารถวาย พระสงฆ์ จำนวน 420 รูป ที่ได้มาปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐานธุดงค์ที่วัดวารินบุญญาวาส จังหวัดลพบุรี ซึ่งพิธีทำบุญในปีนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานรีกัลฯ ทุกคน ต่างล้วนมีความสุขและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า สาธุ สาธุ สาธุ

act_gallery_427.jpg

พิธีบวงสรวงพระพรหม

act_gallery_428.jpg

ชุดผลไม้บวงสรวงพระพรหม

act_gallery_429.jpg

พนักงานเข้าแถวรอใส่บาตรด้วยใจบริสุทธิ์

act_gallery_430.jpg

act_gallery_431.jpg

พนักงานใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ ที่มารับบิณฑบาตรภายในบริัท

act_gallery_432.jpg

ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารและพนักงาน รอใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์

act_gallery_433.jpg

คณะนางรำ จากกรมศิลปากร มารำถวายแด่ศาลตายาย

act_gallery_434.jpg

หัวหน้าแผนกและผู้จัดการฝ่าย ร่วมกันยกชุดบายศรีองค์ปฐม เพื่อประดิษฐานในบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงถึงความสามัคคีของทีมผู้บริหาร

act_gallery_435.jpg

act_gallery_436.jpg