CSR Activities Detail
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 24.01.2019
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่ม ประชาอุทิศ)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่ม ประชาอุทิศ) ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร บรรยากาศในงานได้มีกิจกรรมเพื่อสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”ให้เด็กๆนักเรียนได้ร่วมสนุกกัน มีการแจกอุปกรณ์การเรียน และมีการแจกของรางวัลมากมาย เช่น กระเป๋านักเรียน ชุดเครื่องเขียน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการแบ่งปันน้ำใจเพื่อสังคม

act_gallery_1628.jpg

act_gallery_1645.jpg

act_gallery_1646.jpg

act_gallery_1647.jpg

act_gallery_1648.jpg

act_gallery_1649.jpg

act_gallery_1650.jpg

act_gallery_1651.jpg

act_gallery_1652.jpg

act_gallery_1653.jpg

act_gallery_1654.jpg

act_gallery_1655.jpg

act_gallery_1656.jpg

act_gallery_1657.jpg

act_gallery_1658.jpg

act_gallery_1659.jpg

act_gallery_1660.jpg