CSR Activities
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561ณ วัดวังเทโพ ตําบล วังจิก อําเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 13.11.2018
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนู แฟคเจอร์ จำกัด

กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2561 10.11.2018
กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติดประจำปี 2561เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561- 5 ตุลาคม 2561

คณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมชมและสักการะบูชาสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 15.10.2018
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ทางคณะผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อไปสักการบูชาสถานที่สำคัญทางศาสนา และสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมียนมาร์ให้การสักการะและนับถือ

คณะผู้แทนกรมแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เยี่ยมชมบริษัทฯ 08.08.2018
เนื่องด้วยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนกรมแรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2561 03.08.2018
เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม2561 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน โดยเน้นหลัก Happy Relax เพื่อให้พนักงานได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน