CSR Activities
กิจกรรมบริจาคศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 15.11.2016
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้เดินทางไปร่วมบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนพร้อมเงินสด ให้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2559 26.08.2016
เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้กำหนดให้มีกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน ความร่วมมือ ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15.08.2016
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด จำกัด ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา

"พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559" 05.07.2016
วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปีขึ้น โดยคุณพชรพล ไพบูลย์สุนทร ผู้บริหารสูงสุด และคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานบริษัทฯ

"กิจกรรม ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2559" 05.07.2016
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน