CSR Activities
คณะผู้แทนกรมแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เยี่ยมชมบริษัทฯ 08.08.2018
เนื่องด้วยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนกรมแรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

กิจกรรมสัปดาห์คุณภาพประจำปี 2561 03.08.2018
เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม2561 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์คุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพการทำงาน โดยเน้นหลัก Happy Relax เพื่อให้พนักงานได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

พิธีมอบการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2018 26.07.2018
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2561 ขึ้น โดยคุณศรายุทธ์ มุ่งจิตวิศวกร รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่พนักงานบริษัท

“กิจกรรม รีกัล แบ่งฝัน ปันรอยยิ้ม โรงเรียนท่ามะเดื่อ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี” 21.06.2018
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้มีกิจกรรม “รีกัล แบ่งฝัน ปันรอยยิ้ม” มีการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ให้แก่โรงเรียนท่ามะเดือ ต. ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

“กิจกรรม ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2561” 21.06.2018
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี