CSR Activities
การเลือกตั้ง คสส. 09.02.2012
สวัสดิการถือเป็นหนึ่งในค่าตอบแทนที่มีความสำคัญและบริษัทฯก็ได้จัดสรรมอบให้กับพนักงานเพื่อตอบแทนการทำงานของพนักงาน ด้วยบริษัทฯได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ดีของพนักงาน และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของสวัสดิการจึงได้กำหนดระบบการจัดการสวัสดิการในรูปของคณะกรรมการสวัสดิกา

กิจกรรมปีใหม่ 10.02.2012
แทนคำขอบคุณในความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม และความสำเร็จของงาน ที่พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำงานให้บริษัทฯอย่างเต็มความสามารถมาตลอดทั้งปี ของขวัญ ของรางวัล งานเลี้ยงฉลอง และความบันเทิงตลอดค่ำคืนจึงเป็นของขวัญชิ้นที่บริษัทฯ มอบให้กับพนักงานทุกคนและเป็

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 09.02.2012
พื่อส่งเสริมให้บริษัทได้ชื่อว่า “เป็นโรงงานสีขาว”คณะผู้บริหารจึงได้จัดสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ให้กับเหล่าพนักงานได้ใช้ในเวลาว่างและเมื่อถึงช่วงปลายปีก็จะมีการจัดแข่งขันกีฬาสีขึ้นเพื่อให้พนักงานได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการเล่นกีฬา

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 09.02.2012
สุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับ 1 ของคนเราหากสุขภาพไม่ดี การทำงานทุกอย่างก็ออกมาไม่ดี 1 กิจกรรมที่บริษัทร่วมกับศูนย์สุขภาพจากสถาบัน และโรงพยาบาลต่างๆเข้ามาให้ความรู้ ตรวจเช็คร่างกาย และเชิญชวนให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายกับสัปดาห์รักษ์สุขภาพ

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ 09.02.2012
จากคำกล่าวที่ว่า “ สินค้าดีมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ ส่งมอบงานตรงตามเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ” จะเห็นได้ว่าบริษัทรีกัล จิวเวลลี แมนูแฟคเจอร์ จำกัดให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านคุณภาพการทำงาน คุณภาพชีวิต และคุณภาพจิตใจ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงส