CSR Activities
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำ ขาเทียมพระราชทาน 16.08.2013
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำ ขาเทียมพระราชทาน

Green Industry 10.08.2013
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน "Green Jewelry"

กิจกรรม ทำบุญบริษัท ประจำปี 2556 10.08.2013
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทฯขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ ร่วมกันทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงา

รีกัล จิวเวลลี่ จัดกิจกรรม CSR "ปั้นน้ำใจแก่น้องๆ ผู้ยากไร้" 19.06.2013
รีกัล จิวเวลลี่ จัดกิจกรรม CSR "ปั้นน้ำใจแก่น้องๆ ผู้ยากไร้"

 คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือ(คปอ.) 09.02.2012
ความปลอดภัยนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน และบริษัทฯก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้กำหนดให้มีการทำเดินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดมีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ขึ้นในบริษัท