CSR Activities
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2557 14.07.2014
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้มีการจัดพิธีทำบุญบริษัทขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญแล้ว ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานในวันเดียวกัน

กิจกรรม ทำบุญบริษัท ประจำปี 2557 14.07.2014
ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2557 ขึ้น โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 42 รูป

โครงการปันน้ำใจให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 27.06.2014
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ ได้จัดกิจกรรม “ โครงการปันน้ำใจให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี” ครั้งที่2

กิจกรรม RJM Bowl 2014 25.06.2014
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมานั้น ทางผู้บริหารบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม RJM Bowl 2014 ให้กับพนักงานภายในองค์กร

รีกัลจิวเวลรี่ บจก. รับโล่สถานประกอบการดีเด่น 04.04.2014
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2556