CSR Activities
กิจกรรม ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี2558 10.07.2015
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2558 ขึ้น โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน แด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ในการทำงานให้

“กิจกรรมสานฝัน ปันรัก เพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร จังหวัดชลบุรี” 10.07.2015
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสานฝัน ปันรัก เพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

กิจกรรมปันน้ำใจ เพื่อน้องๆศูนย์เด็กเล็ก2 (หมู่บ้านสิวารัตน์3) 10.07.2015
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจ เพื่อน้องๆ ศูนย์เด็กเล็ก2 เทศบาลนครอ้อมน้อย ที่หมู่บ้านสิวารัตน์3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงาน

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหินแท่นลำภาชี 10.07.2015
เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ทางบริษัทรีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหินแท่นลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมวันสงกรานต์ 10.07.2015
เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปีขึ้น เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย